Erynia

11 tekstów – auto­rem jest Ery­nia.

Pragnę, abyś do końca życia po­zos­tał przy mnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 31 maja 2014, 15:28

Co masz zro­bić jut­ro zrób dziś, jut­ro może Cię nie być. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 października 2011, 21:13

Po­wiedz mi, że miłość jest dla Ciebie naj­ważniej­sza, że jes­teś w sta­nie wszys­tko dla niej zro­bić. Po­wiedz, że to ja jes­tem Twoją wyb­ranką, że to mnie kochasz nad życie i że nie opuścisz mnie do końca swoich dni. Daj mi siłę, abym mogła wal­czyć o to uczu­cie, abyśmy mog­li być szczęśli­wi, już na zaw­sze razem! 

myśl • 26 kwietnia 2011, 07:48

In­westuję w stoicyzm. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 stycznia 2011, 20:59

Teore­tycznie niena­widzę Cię za to co mi zro­biłeś, ale w prak­ty­ce nie mogę przes­tać o To­bie myśleć. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 grudnia 2010, 20:20

A jed­nak ma­gia świąt pot­ra­fi zdziałać cu­da :) 

myśl
zebrała 12 fiszek • 24 grudnia 2010, 11:13

Gdzieś za­podziałam mo­je różowe oku­lary, a bez nich jest tak cho­ler­nie szaro… 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 października 2010, 22:06

Mo­je is­tnienie jest w Twoich rękach, na­daj mu sens,daj mi szczęście, wiem że potrafisz. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 28 sierpnia 2010, 11:27

Miała ochotę po­całować Go i po­wie­dzieć jak bar­dzo Go kocha, ale od­pychał Ją chłód bijący z Je­go serca. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 27 sierpnia 2010, 13:40

Ciebie to nic nie kosztu­je, a mnie może cho­ler­nie uszczęśliwić... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 sierpnia 2010, 15:19
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Erynia

Użytkownicy
D E F
Kalendarz
Aktywność

31 maja 2014, 23:18Brill sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]

31 maja 2014, 16:59misia. sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]

31 maja 2014, 16:57misia. sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]

31 maja 2014, 16:55misia. sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]

31 maja 2014, 16:53misia. sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]

31 maja 2014, 16:51misia. sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]

31 maja 2014, 16:47misia. sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]

31 maja 2014, 16:46misia. sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]

31 maja 2014, 16:41misia. sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]

31 maja 2014, 16:39misia. sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]