Erynia, teksty z października 2010 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2010 ro­ku – auto­rem jest Ery­nia.

Gdzieś za­podziałam mo­je różowe oku­lary, a bez nich jest tak cho­ler­nie szaro… 

myśl
zebrała 11 fiszek • 8 października 2010, 22:06
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Erynia

Użytkownicy
D E F
Kalendarz
Aktywność

31 maja 2014, 23:18Brill sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]

31 maja 2014, 16:59misia. sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]

31 maja 2014, 16:57misia. sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]

31 maja 2014, 16:55misia. sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]

31 maja 2014, 16:53misia. sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]

31 maja 2014, 16:51misia. sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]

31 maja 2014, 16:47misia. sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]

31 maja 2014, 16:46misia. sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]

31 maja 2014, 16:41misia. sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]

31 maja 2014, 16:39misia. sko­men­to­wał tek­st Pragnę, abyś do końca [...]